רישום קבלנים לעבודות הנדסה

ענף הבניה בישראל, הינו תחום רחב המאגד בתוכו מגוון אנשי מקצוע. מבחינה מקצועית, חלקם אינם עולים בקנה אחד עם רמת המיומנות הנדרשת, בכדי לעסוק בפרויקטים עם דרישות תקן מחמירות, שנקבעו לצרכיי צמצום ליקויי הבניה ושמירה על חיי אדם.

לשם כך, משרד הבינוי והשיכון, הגה את תכנית רישום קבלנים לעבודות הנדסה אצל רשם הקבלנים, כך שרק בעל מקצוע שיעמוד בדרישות הגבוהות, יוכל לבצע פרויקטים גדולים במסגרת הכשרתו המקצועית.

מה החוק קובע בקשר לסוגיית רישום קבלנים לעבודות הנדסה

החוק מתיר רק לבעלי מקצוע, אשר רשומים אצל רשם הקבלנים, להציע עצמם לפרויקטים בעלי תקן מחמיר לאיכות עבודה גבוהה כלומר, החוק יוצר סינון בין בעלי המקצוע המוגדרים כבעלי רמה מקצועית הגבוהה, לבין אלה שרמתם המקצועית אינה מספקת ועלולה לגרום לליקויי בנייה חמורים, וכפועל יוצא, להוביל לפגיעה בחיי האדם.

תהליך רישום קבלנים לעבודות הנדסה

תהליך פרוצודראלי לא קצר, הנועד להבטיח כי אנשי המקצוע אשר יקבלו את האסמכתא, יהיו ברמה מקצועית גבוהה. במסגרת הרישום, הקבלן מציג מסמכים אשר מעידים על הכשרתו המקצועית, כאשר ישנה העדפה לבוגרי הנדסה. 

בנוסף, לעיטים הקבלן יצטרך לעבור מבחנים אשר יקבעו מחד האם יוכל להירשם אצל רשם הקבלנים, ומאידך איזה סיווג מקצועי הוא יקבל, אשר ישפיע על רמת הפרויקטים בהם יוכל לעסוק.

מה קובע הרישום ברשם הקבלנים

רישום קבלנים לעבודות הנדסה קובע מס' היתרים ביחס לקבלן:

הכשרה מקצועית ותחומי התמחות – הרישום קובע מהי הכשרתו המקצועית של הקבלן ואת תחום התמחותו. אסור לו לסטות ולתת שירותים מקצועיים בתחום אחר, שכן פעולה שכזו עלולה להוביל לליקויים חמורים ולסכנת חיי אדם.

היתר לביצוע פרויקטים – ברישום יופיעו אילו פרויקטים מוסמך הקבלן לבצע ורמת הסיווג אותו מחזיק. נתונים אלו, ישפיעו על היקף כספי של הפרויקטים המותרים לו.

חשיבות רישום הקבלן ברשם הקבלנים

רישום הקבלן, יוביל לכך שכאשר נרצה להעסיק בעל מקצוע לביצוע עבודה הנדסית, נדע כי הקבלן שנבחר לתפקיד, יהיה כזה אשר עבר את כל האישורים והמבחנים, ונמצא ברמה מקצועית גבוהה לביצוע עבודות הנדסה, ולא נצטרך לדאוג, שמא נעסיק קבלן ללא הכשרה, אשר עלול להסב נזק מבני ופגיעה בחיי אדם.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
יש לכם שאלות נוספות? רוצים להתחיל בתהליך?
רישום קבלנים מהיר לבעלי מקצוע

רישום קבלנים מהיר לבעלי מקצוע

אם אתם קבלנים שרוצים להירשם בפנקס (רשם) הקבלנים של המדינה…
רישום קבלנים בתל אביב

רישום קבלנים בתל אביב

אתם קבלנים שפועלים בתל אביב והסביבה? הדף הזה נכתב בדיוק…
רישום קבלנים בצפון

רישום קבלנים בצפון

באזור גדול ושתמיד בבנייה כמו אזור הצפון, זה לא מפתיע…
רישום קבלנים במרכז

רישום קבלנים במרכז

אזור המרכז הוא אזור שתמיד מתפתח, תמיד בבנייה ותמיד מתחדש-…