רישום קבלנים בפנקס הקבלנים

רישום קבלנים בפנקס הקבלנים עושים רק עם מומחים. פנקס הקבלנים, הינו מאגר של בעלי מקצוע מתחום הבניה, אשר עמדו בקריטריונים שהתווה משרד הבינוי והשיכון. במסגרת הרישום, הוכרו הקבלנים כבעלי מקצוע המחזיקים בכל האישורים המוכיחים רמה ומומחיות מקצועית, וזאת בהתאם לתקנים המחמירים שנקבעו בחוק.

החוק לרישום קבלנים בפנקס הקבלנים

בכל הקשור לעבודת הנדסה בנאית, החוק יוצר סיווג בין ענפים ראשיים הכוללים את ענף הבניה, סלילת כבישים, פיתוח תשתיות, עבודות הנדסיות מורכבות וכדומה, לבין ענפי משנה המאגדים את קבלני שיפוצים, טכנאי מזגנים, איטום, עבודות חשמל וכדומה. 

כל עבודה אשר מתבצעת בכל אחד מהענפים הללו, ואשר גרעה בהיקפה הכספי מהקבוע בחוק, תחויב שתתבצע בידי קבלן אשר רשום בפנקס הקבלנים ומוסמך בביצוע פרויקטים גדולים.

כיצד מתבצע הרישום בפנקס הקבלנים

כל קבלן, אשר מתוקף תפקידו, בין אם זה בענף ראשי או משני, מבצע פרויקטים בהיקף כספי מעל הקבוע בחוק, חייב להיות רשום בפנקס הקבלנים. לצורך כך, עליו להגיש בקשה רשמית לרישום, ולצרף את כל המסמכים הנדרשים, אשר מוכיחים את הכשרתו המקצועית, בין אם היותו מהנדס, הנדסאי, טכנאי מוסמך או בעל ניסיון וכדומה. כמו כן, עליו לעמוד בכל הכללים הנדרשים בחוק, ובתוכם לעיתים מעבר בהצלחה של מבחני כשירות מקצועית, מבחנים מעשיים ועמידה בנהלים ותקנות.

חשיבות רישום קבלנים בפנקס הקבלנים

רישום קבלן בפנקס הקבלנים, מעיד על כך שעמד בהצלחה בכל הדרישות המקצועיות ברשם הקבלנים, המבטיחות כי מדובר בבעל מקצוע ראוי, אשר מספק שירותים באיכות וברמה מקצועית גבוהה. משמע, הקבלן מסוגל לבצע פרויקטים גדולים ומחזיק בכל ההסמכות והאישורים הקבועים בחוק.

כפועל יוצא, מי שאינו רשום בפנקס הקבלנים, נתפס כי אינו עומד בדרישות, אין ברשותו הסמכות מקצועיות, ידע רלוונטי או את הכישורים הנדרשים לביצוע רישום, והוא אינו מוסמך לביצוע פרויקטים כנדרש בחוק.

סמכויות רשם הקבלנים

כל קבלן אשר רשום ברשם הקבלנים, נתון לפיקוח שנתי אחר התנהלותו הכולל עמידה בסיווג מקצועי וכספי, וציות לסעיפי החוק. כל חריגה, תוביל לרישום הערה כנגד הקבלן בפנקס הקבלנים, וכמו כן, רשם הקבלנים יהיה רשאי לנקוט כנגדו בצעדים משמעתיים אשר במקרים מסוימים, עלולים להוביל לכך, שהקבלן יאבד את מקומו בפנקס הקבלנים, דבר אשר ישפיע באופן ישיר, על הכנסתו.

ניתן להגיש בקשה אונליין באתר לרישום קבלן חדש

שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
יש לכם שאלות נוספות? רוצים להתחיל בתהליך?
רישום קבלנים מהיר לבעלי מקצוע

רישום קבלנים מהיר לבעלי מקצוע

אם אתם קבלנים שרוצים להירשם בפנקס (רשם) הקבלנים של המדינה…
רישום קבלנים בתל אביב

רישום קבלנים בתל אביב

אתם קבלנים שפועלים בתל אביב והסביבה? הדף הזה נכתב בדיוק…
רישום קבלנים בצפון

רישום קבלנים בצפון

באזור גדול ושתמיד בבנייה כמו אזור הצפון, זה לא מפתיע…
רישום קבלנים במרכז

רישום קבלנים במרכז

אזור המרכז הוא אזור שתמיד מתפתח, תמיד בבנייה ותמיד מתחדש-…