רישום קבלן מוכר

כדי להשלים רישום קבלן מוכר יש צורך לעמוד בכמה תנאים מצטברים. למרות העובדה שהרישום מחייב מאמץ מסוים כדי לעמוד בקריטריונים ולהשלים את המחויבויות המתבקשות, יש לו הרבה משמעות. לאחר רישום קבלן מוכר הקבלן יכול להשתתף במרכזים של גורמים ממשלתיים, הוא יכול לבצע עבודות עבור משרדי ממשה וכן לבצע פרויקטים עבור משרד הביטחון וכיוצא בזה.

מהו תנאי חובה לרישום קבלן מוכר?

קבלן מוכר חייב להיות קבלן שרשום לפי חוק רישום קבלנים, בפנקס הקבלנים. הרבה קבלנים שביצעו עד כה עבודות בהיקפים כספיים קטנים יחסית או עבדו כשכירים, קבלני משנה וכדומה, חושבים שקבלן מוכר ורשום חייב לעבוד במסגרת חברה בע"מ. למרות שיש קבלנים מוכרים שהתאגדו במסגרת עסקית של חברה בע"מ, רישום אפשרי גם עבור במסגרת התאגדות אחרת כגון עוסק מורשה. חשוב לציין שרישום קבלן מוכר יהיה בתוקף רק כל עוד הרישום בפנקס הקבלנים נמצא בתוקף. אם הרישום מבוטל, גם רישום קבלן מוכר יבוטל (השניים כרוכים אחד בשני).

מהי המינהלת שמבצעת רישום קבלנים מוכרים?

הרישום צריך להתבצע בכפוף לתשלום אגרת טיפול. ברישום מטפלת וועדה בין משרדית במנהלת רישום קבלנים מוכרים. זוהי חברה שהוסמכה לבצע את הליכי הבדיקה והרישום כחוק.

מה נדרש לצורך רישום קבלן מוכר?

לצורך רישום קבלן מוכר תידרשו לעמוד בדרישות שנפרט, להשלים את הרישום, להראות הוכחות ליכולת מקצועית וניסיון. בין היתר:

  • יש צורך לעבוד מול רשם הקבלנים ולטפל בכל הטפסים הנדרשים. לטפסים יש לצרף מסמכים והוכחות על הכשרה, ניסיון וכדומה.
  • מקצועיות – רישום קבלן מוכר אפשרי לאחר הוכחת המקצועיות הנדרשת. לדוגמא, אישורים על עבודות שבוצעו בשנים האחרונות, עבודה על פי כללים של איכות ועל פי תקנים ישראלים בתחום המקצועי. כחלק מהניסיון עשוי להיות צורך בהגשת אסמכתאות על פרויקטים, לרבות אישורי בניה, תעודות גמר ועוד.
  • התנהלות עסקית, פיננסית וחשבונאית – לצורך רישום קבלן מוכר יש להמציא את כל האישורים מבחינת ניהול ספרים, התנהלות כעוסק או חברה בע"מ. נהוג להוסיף אישורים מרואה החשבון על ניהול ספרים והיקף פעילות כספית. נדרשת הצגת ראיות לאיתנות פיננסית.
הירשמו עכשיו כקבלנים רשומים בפנקס הקבלנים
רישום קבלנים מהיר לבעלי מקצוע

רישום קבלנים מהיר לבעלי מקצוע

אם אתם קבלנים שרוצים להירשם בפנקס (רשם) הקבלנים של המדינה…
רישום קבלנים בתל אביב

רישום קבלנים בתל אביב

אתם קבלנים שפועלים בתל אביב והסביבה? הדף הזה נכתב בדיוק…
רישום קבלנים בצפון

רישום קבלנים בצפון

באזור גדול ושתמיד בבנייה כמו אזור הצפון, זה לא מפתיע…
רישום קבלנים במרכז

רישום קבלנים במרכז

אזור המרכז הוא אזור שתמיד מתפתח, תמיד בבנייה ותמיד מתחדש-…