פנקס הקבלנים

פנקס הקבלנים מצריך רישום של כל קבלן שנותן שירותי בניה באחד התחומים המוגדרים בחוק, אשר מחובתו להירשם אצל רשם הקבלנים. קריטריון מרכזי לעניין הרישום בפנקס הינו היקף כספי של ביצוע העבודות. ברגע שקבלן לא רשום מעוניין להפוך לקבלן רשום על מנת לבצע פרויקטים בהיקף כספי נתן, עליו להגיש בקשה לרישום.

 

מי מורשה להירשם בפנקס הקבלנים

בפנקס מורשה להירשם איש מקצוע בעל הסמכה בתחומי ההנדסה ו/או האדריכלות, אשר מאחוריו מספר שנות ניסיון כפי שנדרש. ההסמכה כוללת לימודים מקצועיים או אקדמאיים, בתחומים כגון טכנאות, הנדסאות, הנדסה, אדריכלות וכדומה. 

גם אנשים שעבדו באופן מעשי בתחומי הקבלנות השונים, כשכירים ותחת קבלנים מורשים, יכולים להגיש בקשה לרישום בפנקס הקבלנים, אם יוכיחו את יכולתם המקצועית ובהינתן וותק מעשי במקצוע. הרישום בפנקס נעשה על פי סיווגים שונים, בהתאם למקצועו ועיסוקו של הקבלן. לפני הרישום, יבדוק רשם הקבלנים כי אין מניעה חוקית לרישום, כגון עבירה פלילית, תלונות מקצועיות שהתקבלו ועוד.

איך נרשמים בפנקס הקבלנים

בפנקס הקבלנים יכול להירשם אדם שעומד בתנאים כאמור, אך גם חברה. חברה קבלנית תוכל להירשם בפנקס כאשר כמה בעלי תפקידים בכירים בחברה (לפחות שניים) עומדים בתנאי הרישום בפנקס באופן אישי.

רישום הקבלנים הינו וולונטרי, כלומר יש צורך להגיש בקשה יזומה. המבקש יגיש בקשה ואליה יצרף מסמכים ואישורים נדרשים. את הבקשה ניתן להגיש אונליין כ"בקשה לרישום בפנקס הקבלנים בענפי משנה, בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט – 1969".

בבקשה יציין הקבלן באיזה ענף הוא פועל, יצוינו הפרטים האישיים, כתובת העסק ותחום פעולתו. יצורפו מסמכים כגון צילום תעודת זהות, היעדר רישום פלילי, אישורים על הפעלה חוקית של העסק (ניהול ספרים, רישום במע"מ). לבקשה יצורפו גם תעודות על הכשרה מקצועית, קורס או תואר אקדמי כגון מהנדס או אדריכל. 

בנוסף, לצורך רישום קבלנים בפנקס יוגש אישור על שנות ניסיון מעשי בעבודה, מאת קבלנים רשומים שאצלם עבד המבקש. בנוסף, כל מי שנרשם ברשם הקבלנים מתבקש להצהיר כי הוא מכיר ופועל על פי חוק רישום קבלנים, שאין הוא מצוי בהליכי פשיטת רגל ולא עבר עבירות או הרשעות בהתאם להנחיות רשם הקבלנים. ניתן להגיש בקשה אונליין באתר

הירשמו עכשיו כקבלנים רשומים בפנקס הקבלנים
רישום קבלנים מהיר לבעלי מקצוע

רישום קבלנים מהיר לבעלי מקצוע

אם אתם קבלנים שרוצים להירשם בפנקס (רשם) הקבלנים של המדינה…
רישום קבלנים בתל אביב

רישום קבלנים בתל אביב

אתם קבלנים שפועלים בתל אביב והסביבה? הדף הזה נכתב בדיוק…
רישום קבלנים בצפון

רישום קבלנים בצפון

באזור גדול ושתמיד בבנייה כמו אזור הצפון, זה לא מפתיע…
רישום קבלנים במרכז

רישום קבלנים במרכז

אזור המרכז הוא אזור שתמיד מתפתח, תמיד בבנייה ותמיד מתחדש-…